ID-Fisc Bedrijfsadviseurs - 09/369 34 63Dendermondesteenweg 121 - 9230 Wetteren

ID-Fisc Bedrijfsadviseurs - Boekhoudkantoor Wetteren
Koen Van der Stuyft

14-10-2016

Het nieuwe aanvullend pensioen voor eenmanszaken onder de loep

Koen Van der Stuyft

Zelfstandigen en hun pensioen: het blijft voer voor discussie. Hoewel loontrekkenden via hun sociale bijdragen nog altijd meer pensioenrechten opbouwen, gaat het stap voor stap met het zelfstandigenpensioen de goede richting uit. Dankzij een nieuwe regeling krijgen eenmanszaken vanaf 2017 een nieuwe, fiscaalvriendelijke manier om hun pensioen op te bouwen.

Meer lezen...
Koen Van der Stuyft

07-04-2016

Voorafbetalingen 2016

Koen Van der Stuyft

Ondernemingen die geen of onvoldoende voorafbetalingen doen, moeten een belastingvermeerdering betalen. Het vermeerderingspercentage waarmee de vermeerdering wordt berekend, wordt ieder jaar vastgesteld. Voor de voorafbetalingen van dit jaar (aanslagjaar 2017) geldt een vermeerderingspercentage van 1,125 %.​

Meer lezen...
Koen Van der Stuyft

01-02-2016

Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen - Wijziging vanaf 01.01.2016

Koen Van der Stuyft

De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken wordt vanaf 01.01.2016 verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.

Deze wijziging werd door de Ministerraad van 27.11.2015 goedgekeurd en gaat in op 01.01.2016.

De Minister van Financiën voorziet in de volgende overgangsmaatregel: “werkzaamheden onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht of meldingsplicht waarvoor de aanvraag of melding is gedaan uiterlijk op 31.12.2015 kunnen blijven genieten van de toepassing van 6% btw volgens de huidige regels in de mate dat de betrokken facturen worden uitgereikt uiterlijk op 31.12.2017. Hetzelfde geldt voor contracten met vaste datum die zijn opgemaakt uiterlijk 31.12.2015.”

OPGELET: de overgangsmaatregel is van belang voor:

  • de werken die uiterlijk 31.12.2015 nog niet voltooid zijn en die vóór die datum nog niet volledig gefactureerd of betaald zijn
  • de werken die starten na 31.12.2015
Meer lezen...

Blijf op de hoogte van het belangrijkste fiscale nieuws, via de ID-Fisc nieuwsbrief!